Trans Euro Trail kodeks ponašanja

Moderator: Gliga

Locked
User avatar
Redballrun
TET Puppetmaster
Posts: 297
Joined: Tue Oct 10, 2017 6:04 pm
Location: Swaledale, UK
x 80
Contact:

Trans Euro Trail kodeks ponašanja

Post by Redballrun » Fri Nov 03, 2017 12:46 am

TRANS EURO TRAIL KODEKS PONAŠANJA

Evropska prostranstva postaju sve zagušenija raznim aktivnostima. Osim onih koji žive i rade na selu, postoje brojne grupe koje svoje slobodno vreme žele iskoristiti na zelenim površinama kojih je svakim danom sve manje.
Kao TET korisnici imamo odgovornost prema sebi i prema vozačima koji dolaze posle nas kako bismo i u buduće osigurali nesmetani pristup stazi.
Trebamo težiti da budemo ambasadori Trail vožnje što osim same vožnje podrazumeva i odgovornu i pažljivu upotrebu staza.

TET se pridržava sledećih pravila ponašanja:
-Koristite isključivo zajedničke puteve i poštujte saobraćajnu signalizaciju.
-Motocikli i vozači moraju biti legalni, registrovani, osigurani i sa važećim dokumentima.
-Držite se definisanog puta kroz poljoprivredna zemljišta, jer vaša vožnja može značajno oštetiti useve i travu – neki od toga žive.
-Ostavite dovoljno prostora pešacima, domaćim životinjama kao i biciklistima, zaustavljajući se, a po potrebi na uskim stazama i ugasite motor. Prilikom mimoilaženja obavezno usporite i osigurajte siguran prolazak za sve učesnike te izbegavajte podizanje prašine nastale naglim ubrzavanjem.
-Ostavite rampe i kapije na koje naiđete onako kako ste ih zatekli kako biste zaštitili stoku.
-Putujte sigurnom brzinom uzimajući u obzir uslove i vidljivost - TET nije i nikada se ne sme smatrati trkačkom stazom.
-Vozite tiho i koristite gas na način koji nije iritantan.
-Nemojte putovati u velikim grupama - šest ili manje je idealan broj učesnika.
-Poštujte selo i sve one koji tamo žive, rade i/ili uživaju u njemu.
-Imajte na umu da staze mogu biti osetljive na eroziju, posebno kada su vlažne. Ako se nađete u takvoj situaciji razmotrite alternativni pravac.
-Javite se drugim korisnicima na stazi prijateljskim mahanjem i osmehom - ne košta ništa!
-Ako prisustvujete opasnom ili neodgovornom ponašanju na stazi i ako je to sigurno učiniti, zamolićemo vas da imate moralne hrabrosti za razgovor sa počiniteljem ili više njih - možda ćete samo posejati seme koje će procvetati.
-Vozite u okvirima svojih, kao i mogućnosti vašeg motocikla.
-Doprinesite razvoju i održivosti seoskih zajednica korištenjem lokalnih usluga.

Verujemo da ako merimo naše postupke i upotrebu TET-a prema sledeća 3 kriterijuma, tada možemo uspeti u nameri da popravimo mišljenje ljudi o nama kao Trail vozačima:
1. Poštovanje prema stazi
2. Poštovanje prema zajednicama kroz koje putujemo
3. Poštovanje prema prirodi
0 x
Locked