Page 1 of 1

Trans Euro Traili Käitumiskoodeks

Posted: Fri Nov 03, 2017 12:23 am
by Redballrun
Trans Euro Traili Käitumiskoodeks

Looduslike alade pindala Euroopas väheneb pidevalt. Nii maapiirkondades elavad ja töötavad inimesed kui ka erinevad huvigrupid soovivad neid alasid ühiselt kasutada .

Meie kui TETi kasutajad omame vastutust nii iseenda kui ka meie järel tulevate sõitjate ees, et ligipääs nendele radadele säiliks.

Me peame püüdma olla jätkusuutliku mootorrattasõidu esindajad – sõidame ja kasutame neid radu vastutustundlikult ja mõistlikult..

TET rada kasutades nõustud Sa meie käitumiskoodeksiga:

Lähtu mootorsõidukitele kehtivatest seadustest ja austa märke

Mootorrattad peavad olema tänavalegaalsed, registreeritud ja kindlustatud, juhid omama kehtivat juhiluba.

Liikle ainult teedel ja radadel, sõites üle põldude kahjustad sa kasvavaid põllukultuure - need on kellegi elatusallikaks.

Anna kitsastel radadel sõites teed matkajatele, ratsanikele ja jalgratturitele peatudes ja vajadusel ka mootorit seisates, laiematel teedel liikudes vähenda kiirust, et vältida kruusa ja tolmu paiskamist teistele teel liikujatele.

Kui läbid väravaid, sulge need ka enda järel, et vältida loomakarjade karjamaadelt väljapääsemist.

Liigu turvalisel kiirusel, arvestades olusid ja nähtavust - TET ei ole võidusõidurada.

Sõida vaikselt ja kasuta gaasi mõistlikult, sest liigne lärm tekitab pahameelt.

Ära liigu suurte gruppidena - kuus või vähem ratturit on mõistlik grupp.

Austa maapiirkondi ja neid kes seal elavad, töötavad ja mängivad.

Pea meeles, et rajad võivad kergesti kahjustuda, eriti märgades oludes. Leia selliste lõikude puhul ümbersõidu võimalus.

Märka ka teisi raja kasutajaid ja suhtu nendesse sõbralikult - lehvitamine ja naeratus ei maksa midagi!

Kui märkad teiste raja kasutajate ohtlikku või vastutustundetut käitumist, oma moraalset julgust seda võimalusel ka nendele kasutajatele öelda – see võib aidata neil oma käitumise tagajärgi paremini mõista.

Sõida vastavalt oma ja oma mootorratta võimetele.

Toeta kohalike kogukondade jätkusuutlikkust, kasuta võimalusel kohalike ettevõtete pakutavaid tooteid ja teenuseid.

Me usume, et kui me käitume ja kasutame TETi rada 3 alljärgnevat kriteeriumit silmas pidades, aitame sellega parandada ka inimeste suhtumist mootorratturitesse ja maastikusõitu üldiselt:

1. Austa radu, millel liigud
2. Austa kogukondi, kelle elukohti sa läbid
3. Austa looduskeskkonda